NEOMEZENÁ OSOBNÍ KONZULTACE

S čím se na mne lidé obrací nejčastěji?

Úzkost - deprese

Strach, obavy, nejistota, panické ataky, pocit osamocení a opuštění, ztráta smyslu života.

Osobnostní rozvoj

Rozhodování o dalším směřování (v životě, v práci...), seberealizace, sebepoznání.

Vztah k sobě

Nízké sebevědomí a sebedůvěra, workoholismus, strach nevyhovět ostatním, vysoké nároky na sebe.

Psychosomatické obtíže

Zdravotní obtíže, jejichž příčinu se nedaří objasnit pomocí lékařských vyšetření, časté bolesti hlavy, bolesti zad, srdeční arytmie nebo časté potíže se spánkem.

Mezilidské vztahy

Opakující se vzorce ve vztazích, bolestný rozchod, setrvávání v nefunkčním vztahu, strach z lidí, potíže v kolektivu.

Osobní krize

Rozhodování o dalším směřování (v životě, ve vztahu, v práci, v podnikání), seberealizace, sebepoznání.

Možná, že přizveme i Evičku. 🙂

*pro OMEZENÝ počet uchazečů 

0 +

Uzdravených myslí

0 +

Odkoučovaných kurzů

0 +

Transformačních webinářů